Zajišťujeme rekonstrukce bytových domů s cílem energetických úspor a s využitím různých dotačních titulů.
 
Připravujeme pro BD a SVJ veškeré činnosti související s revitalizací domů: Invest. záměr, energetický audit, projektovou dokumentaci, přípravu výběrového řízení na realizační firmu, zajištění úvěru, stavební řízení, stavební dozor, podání žádoti o dotace z programu NOVÝ PANEL.

Nedáváme vlastníkovi domu žádná závazná rozhodnutí, vždy připravujeme a předkládáme podklady tak, aby vlastník domu měl možnost vybrat pro něho nejvhodnější řešení.

Po realizaci akce provádíme následné kroky – předkládání příslušných výkazů a podkladů k čerpaní dotací a přehledů pro úvěrující banku.

Připravujeme podklady pro získání podpory při rekonstrukcích domů iv závislosti na vypsaných dotačních titulech.

 
b) Reference