TC-REAL s.r.o. vznikla v roce 1997 za účelem provádění správy nemovitostí. Zajišťujeme veškeré činnosti související s touto problematikou. Specializujeme se zejména na správu domů a bytů soukromých majitelů, společenství vlastníků a bytových družstev. V této oblasti naše firma provádí veškeré činnosti směřující k zajištění bezproblémového provozu domu.

Při výkonu správy preferujeme osobní přístup ke klientovi, kde se snažíme maximálně přizpůsobit požadavkům a potřebám - soukromého majitele, bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek. Spolupráce s vlastníkem nemovitosti probíhá v rozsahu mandátní smlouvy.

Na základě požadavku vlastníka a po konzultaci zpracováváme plán údržby, plán investičních akcí s cílem zlepšit kvalitu bydlení, úspory energií a současně s přihlédnutím k finančním možnostem vlastníka. Při investičních akcích většího rozsahu spolupracujeme při zajišťování finančních prostředků.

Dále provádíme realitní činnost. V rámci této činnosti zajistíme prodej, koupi, případně pronájem nemovitostí včetně právního servisu. Pro financování potřeb klientů při koupi nemovitostí spolupracujeme na zajištění finančních prostředků.